Novinky v rakouském právním řádu týkající se vína

V prvních šesti měsících roku 2016 bylo přijata usnesení, která stanovují  nový vývoj v rakouském právu, týkající se vína. 14. června 2016 tyto reformy vstoupily v platnost v podobě novely zákona o víně z roku 2009, která zahrnuje - kromě jiných věcech - úpravy stávajících apelativ z vinařských oblastí a vinic. Rakousko používá termín "Ried", množné číslo "Rieden", pro označení jednotlivých míst vinice. Toto slovo je jedinečné pro Rakousko a není používáno v Německu. Součástí novely je také redefinicie Ruster Ausbruch, ušlechtilého sladkého vína. Další milník pro rakouské vinařství byl stanoven novým předpisem pro rakouské sekty. Spolu s "normálním" Austrian Quality Sparkling Wine je nově zákonem definován i sekt s chráněným označením původu - Austrian Sekt with Protected Designation of Origin (Sekt g.U.).  

Zdroj: Austrian Wine Marketing Board